Dziś jest: wtorek 24 maja 2016, imieniny: Joanny i Zuzanny

Obsługa techniczna
ALFA TV

EFS
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w partnerstwie z Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Tucznie i Mirosławcu realizuje projekt „Wspieramy aktywne kobiety” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa 50 niezarejestrowanych jako bezrobotne kobiet pozostających bez zatrudnienia mieszkających na terenie Powiatu Wałeckiego w gminach Wałcz, Tuczno, Mirosławiec i Człopa.

Projekt przewiduje realizację:

    1. szkoleń z zakresu poradnictwa psychologiczno-społecznego

    2. usług poradnictwa zawodowego, w ramach których wszystkie uczestniczki projektu opracują Indywidualne Plany Działania,

    3. szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentek,

    4. praktyk zawodowych.


Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu- Justyna Wegner, koordynator projektu, tel.               067 258 5066       , wew. 43

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie- Agata Matyśkiewicz, asystent koordynatora, tel.               067 259 3549       , w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7.30-12.00

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu-Magdalena Goluch-Brzeczko, asystent koordynatora, tel.               067 259 5853       , w poniedziałek 7.00-11.00, wtorek i czwartek 9.00-13.00

Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna w siedzibach ww. instytucji oraz na ich stronach internetowych: http://pup.walcz.ibip.pl, www.miroslawiec.pl, www.tuczno.pl;ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie informuje, że rozpoczął realizację partnerskiego Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „DRUGA SZANSA”. Partnerstwo tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat wałecki.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie wsparciem zostały objęte kobiety w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które ze względu na długotrwałe bezrobocie, wiek lub niskie kwalifikacje mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia celem podniesienia, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych uczestniczek. Natomiast zajęcia aktywizujące zwiększą ich motywację do aktywnego poszukiwania pracy i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Miejsko – Gminny


Ośrodek Pomocy Społecznej


w TucznieW dniu 31 lipca 2009 r. zakończył się projekt ,,Wspieramy aktywne kobiety” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od lutego 2008r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu w partnerstwie z Miejsko–Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Mirosławcu i Tucznie i we współpracy z Miejsko– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człopie. Jego celem było podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa 60 niezarejestrowanych jako bezrobotne kobiet, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie Powiatu Wałeckiego w gminach Tuczno, Mirosławiec i Człopa. W projekcie uczestniczyło po 25 kobiet z gmin Mirosławiec i Tuczno oraz 10 z gminy Człopa.
W ramach projektu wszystkie jego beneficjentki uczestniczyły w szkoleniach z zakresu poradnictwa psychologiczno– społecznego, skorzystały z usług poradnictwa zawodowego, w ramach których opracowały Indywidualne Plany Działania. Trzydzieści kobiet ukończyło dostosowane do ich indywidualnych potrzeb szkolenia takie jak:
pracownik ochrony fizycznej,
wykwalifikowany stażysta o profilu administracyjno– biurowym i handlowo– usługowym,
sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej,
obsługa kadrowo - płacowa małej i średniej firmy oraz podstawy księgowości komputerowej,
kadry i płace oraz obsługa sekretariatu,
kucharz – organizator przyjęć okolicznościowych,
stylizacja paznokci, makijaż i wizaż,
podstawowy kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych i elementami prowadzenia działalności gospodarczej,
opiekunka dziecięca,
fryzjerstwo.
Dwadzieścia jeden beneficjentek wzięło udział w praktykach zawodowych zorganizowanych przez pracodawców takich jak:
Stołówka– Kantyna Żołnierska Zofia Orawiec w Mirosławcu,
Ośrodek Kultury w Mirosławcu,
,,Lusill” Stylizacja Paznokci i Solarium Henryk Budny w Mirosławcu,
Usługi Kosmetyczne, Solarium  Przemysław Gorajewski w Mirosławcu,
Gospodarstwo Agroturystyczne ,,SIEDEM OGRODÓW” Grażyna Kugiel w Łowiczu   Wałeckim,
Salon Fryzjerski ,,Kaja” Karolina Brzeczka w Wałczu,
PMB Skład Przemysłowo– Budowlany S.C. Piotr i Marcin Czech w Mirosławcu,
Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu,
Zakład Mechaniczny ,,Metaltech” Sp. z o.o. w Mirosławcu,
Przedszkole Publiczne w Człopie,
Przedszkole Publiczne w Tucznie,
Zespół Szkół w Tucznie,
Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Tucznie,
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Dom Pracy Twórczej Architekta w Tucznie,
Mała Gastronomia Handel Artykułami Spożywczymi Anna Grabowska w Człopie.
Po zakończeniu udziału w projekcie pracę w różnych formach podjęło 25 osób. Na podstawie anonimowych ankiet złożonych przez beneficjentki należy stwierdzić, że 57 spośród 60 uczestniczących w programie kobiet stwierdziło, że są zadowolone      z udziału w projekcie i poleciłyby znajomym pozostającym bez pracy udział w takim przedsięwzięciu w przyszłości.
Należy stwierdzić, że osiągnięcie założeń programu nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z partnerami aktywnymi przez cały czas trwania projektu, pracodawcami, którzy zaangażowali się w organizację praktyk mających na celu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez beneficjentki projektu oraz z instytucjami szkoleniowymi. Mając to na uwadze pragnę podziękować wszystkim za dotychczasową współpracę i zapraszam do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu.

 

W okresie od 01.08.2009 r. do 30.09.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu realizuje projekt pn. „SZKOLENIE – PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE” w ramach Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 1.133.000,00 zł i środki pochodzą w całości z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna  100 długotrwale bezrobotnych osób zarejestrowanych w PUP, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest na terenie powiatu wałeckiego. 
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
szkolenie aktywizujące obejmujące m. in. moduł psychologiczno-doradczy, naukę obsługi komputera i internetu oraz opracowanie przez beneficjentów Indywidualnego Planu Działania,
szkolenia zawodowe,
praktyki zawodowe u pracodawców,
usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsca aktywizacji, w uzasadnionych przypadkach refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
wypłatę stypendiów z tytułu uczestnictwa w szkoleniach i praktykach zawodowych.
Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wałczu zainteresowane udziałem w projekcie oraz Pracodawców zainteresowanych organizacją praktyk zawodowych zapraszamy do współpracy.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona przez PUP w Wałczu. Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej lub przesyłając pocztą Ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PUP, ul. Wojska Polskiego 41 w Wałczu- w pokoju nr 9 przez Justynę Wegner Koordynatora Projektu lub nr 18 – przez Magdalenę  Goluch-Brzeczko Asystenta Koordynatora albo telefonicznie nr tel.: (067) 258 5066/68 przez ww. osoby.


DYREKTOR PUP WAŁCZ

e - Urząd
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
Lokalne
Centrum
Certyfikacji
Praca
Kalendarz
  Maj 2016 >>
Pn Wt Sr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kanał RSS Pomoc RSS

Urząd Miejski w Tucznie adres: ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno tel: +48 67 259 30 35 fax: +48 67 259 30 89
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia