Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

KORONAWIRUS - informacje

Artykuły

 • Aktualne zasady i ograniczenia

  Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie – obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa.

  OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

  1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

  Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

  Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

  ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

  Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

  Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

  • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

  Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

  Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

  PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

  Dzieci i młodzież do 16. roku życia

  W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

  • kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
  • w weekendy.

  Seniorzy

  Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

  • wykonywaniem czynności zawodowych,
  • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
  Czytaj Więcej o: Aktualne zasady i ograniczenia
 • Wsparcie dla seniorów informacja MRiPS

  Razem w walce z koronawirusem. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

  Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  – Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi Marlena Maląg. Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Korpusu.

  22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

  W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

  Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

  Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy

  Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale tez pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą.

  Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

  Zadaniem gminy będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze – wylicza Marlena Maląg.

  Zadanie dla gminy, dotacja od rządu

  Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.

  Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. 

   

  Kontakt:
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Promocji, Wydział Prasowy
  Tel. (22) 661 11 08
  E-mail: prasa@mrips.gov.pl
  Strona www: www.gov.pl/rodzina

  Czytaj Więcej o: Wsparcie dla seniorów informacja MRiPS
 • Aktualne zasady i ograniczenia

  Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę. Wszędzie więc – w każdym powiecie – obowiązują dokładnie takie same obostrzenia.

  OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

  1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

  Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

  Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

  ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

  Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

  • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

  Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

  Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

  Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

  PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

  Dzieci i młodzież do 16. roku życia

  W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

  • kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
  • w weekendy.

  Seniorzy

  Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

  • wykonywaniem czynności zawodowych,
  • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
  Czytaj Więcej o: Aktualne zasady i ograniczenia
 • Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

  Rodzaj wsparcia Dla kogo W wysokości Kto wypłaca i w jakim terminie Uwagi

  Zwolenie ze składek ZUS

   

  Podstawa prawna

  Art. 31 zo

   -Mikroprzedsiębiorstwo założone przed 01.02.2020 zgłaszające na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób - Samozatrudniony, prowadzący działalność przed 01.02.20202, który nie przekroczył w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek przychodu (obrotu) w wysokości 15.681,00 zł  100% składek ZUS wynikających z złożonych deklaracji DRA za m-ce 03-05.2020 ZUS, na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) złożony do dnia 30.06.2020 roku w wysokości wynikającej z złożonych deklaracji ZUS za m-ce 03-05.2020 - Zwolnienie ze wszystkich składek ZUS z zachowaniem prawa do świadczeń za okres 03.2020 – 05.2020 - Można łączyć z dofinansowaniem do stanowisk pracy i ze świadczeniem postojowym (pkt. 2) 

  Świadczenie postojowe

   

  Podstawa prawna

   Art. 15zq

   Osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przed 01.02.2020 roku, niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, spełniająca limit przychodu (obrotu) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w wysokości 15.681,00 zł . (wyjątek karta podatkowa bez VAT) jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności – spadek obrotów min 15%  - 2.080,00 zł - 1.300,00 zł dla karty podatkowej bez VAT ZUS, jednorazowo na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) w terminie 3 m-cy od końca m-ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii  - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS – świadczenie w celu ochrony miejsc pracy - WUP

   

  Podstawa prawna

  Art. 15g ust. 6 i 7

  Art. 15g ust. 8

   - PRZESTÓJ EKONOMICZNY * Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019  50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem etatu + składki na ubzp. Społecznie finansowane przez pracodawcę. Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników  - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania świadczeń - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)
  - OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY** Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019 Do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego), ale nie więcej niż 40% przeciętnego GUS (2.079,43 zł). Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 m-cy - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w przypadku spadku obrotów - PUP

   

  Podstawa prawna

  Art. 15 zzb

  Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów

  Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Mikropożyczka

   

  Podstawa prawna

  Art. 15 zzd

  Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed dniem 01.03.2020  5.000,00 zł Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na maksymalny okres 12 mcy z możliwością karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki - Możliwe umorzenie pożyczki – jeśli przedsiębiorca przez okres 3 m-cy po jej udzieleniu nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia na dzień 29.02.2020. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

  * Przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy; ** Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;
  *** Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  Czytaj Więcej o: Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:278272

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo