Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

7 sierpnia 2018
Przejdź do - Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie

Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie

6 sierpnia 2018

Burmistrz Tuczna ogłosił postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Tuczno”. W ramach tego zadania wykonana zostanie jezdnia bitumiczna z betonu asfaltowego, zjazdy, ciąg pieszy, zabruki oraz miejsca postojowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2018r.

Przebudowa drogi jest dofinansowana z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018.

Wojciech Narel

Ogłoszenie o przydatności wody do spożycia m. Tuczno, Martew, Strzaliny

2 sierpnia 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dn. 30.07.2018r. z wodociągu Tuczno zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Tuczno, Strzaliny, Martew stwierdził przydatność wody do spożycia.

Kierownik ZGKiM w Tucznie

(-) Wojciech Narel

Maciej Kubisz

Dni Tuczna 2018

1 sierpnia 2018

 

Maciej Kubisz

SURVIVAL WAŁU POMORSKIEGO - BIEG Z DOBRĄ ENERGIĄ

7 sierpnia 2018

Kolorowy festiwal wodny 2018

6 sierpnia 2018

Maciej Kubisz

Nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Tucznie

31 lipca 2018

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomia lub administracja;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe;
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 5. predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu „Dobry start”;
 2. Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji miejscowej i zamiejscowej;
 3. Prowadzenie dziennika korespondencji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie;
 2. forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie;
 3. praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna;
 4. praca związana z kontaktami z klientami i innymi instytucjami;
 5. praca przy komputerze, urządzeniach biurowych;
 6. praca w trybie jednozmianowym;
 7. wynagrodzenie: 14 złotych brutto/godzinę;
 8. szacowany czas pracy: 150 godzin miesięcznie;
 9. okres zatrudnienia: 01.09.2018 r. - 31.10.2018 r.;
MGOPS Tuczno
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Tucznie