Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Strzaliny

Strzaliny istniały już w XIV w. i pierwotna jej nazwa brzmiała Strzelno. Od początku należała do dóbr tuczyńskich, lecz była oddawana w lenno uboższej szlachcie.

Wieś Strzaliny położona jest w południowo – zachodniej części powiatu Wałcz, we wschodniej części gminy Tuczno. Do końca marca 2005 wieś należała do sołectwa Zdbowo, ale z własnej inicjatywy mieszkańców zostało utworzone odrębne sołectwo Strzaliny. W chwili pisania niniejszego planu sołectwo było tworzone i nie wybrano jeszcze władz sołectwa. Powierzchnia Strzalin wynosi 2.040,16 ha, co stanowi 8,17% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni wieś ta należy do miejscowości o średniej wielkości w gminie Tuczno i jest jedną z 42.804 wsi w Polsce. Jej struktura powierzchni przedstawia się następująco:

Wieś Powierzchnia ogółem w ha Grunty orne Łąki i pastwiska Sady Razem użytki rolne Lasy Jeziora i wody Nieużytki Inne
 Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa  100,00 16,67 3,67 0,01 20,35 72,78 0,68 2,70 3,46
Strzaliny 2.040,16 340,10 75,01 0,26 415,37 1.484,91 13,94 55,17 70,77

 

Największą powierzchnię w Strzalinach zajmują lasy. Stanowią one ponad 70% całej powierzchni wsi. Dalej pod względem zajmowanej powierzchni są użytki rolne (ponad 20%) oraz różnego rodzaju nieużytki (zajmują blisko 3% ogólnej powierzchni Strzalin). Bardzo skromny odsetek gruntów zajmują jeziora i wody, które stanowią zaledwie 0,68% całej powierzchni wsi. Jest to jeden z najniższych wskaźników wód miejscowości w gminie Tuczno.

Klimat panujący w miejscowości Strzaliny jest taki sam jak w całej gminie Tuczno i ma charakter przejściowy miedzy klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym dla intensywności rozwijających się roślin uprawnych.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo-zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno – wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie  31.03 – 29.05, a przymrozki jesienne od 13.10 – 6.11. Gorsze warunki klimatyczne ze względu na masy chłodnego powietrza, częste mgły, większą wilgotność i słabe przewietrzanie, posiadają dna dolin rzecznych i rynien polodowcowych.

Autor: -

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:2823

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo