Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Szkółka tenisa ziemnego w Tucznie

8 lipca 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

7 lipca 2020

Informacja

7 lipca 2020

W załączeniu materiały przekazane przez z-ce Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”

Czytaj więcej o: Informacja

Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

6 lipca 2020

Ogłoszenie z dnia 06 lipca  2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

Referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony. Planowany termin zatrudnienia: 20 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu ekonomii, administracji, prawa;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111);

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

g) umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna).

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej, rządowej;
 2. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 5. umiejętność pracy pod presja czasu;
 6. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 7. samodzielność w działaniu oraz wykonywanie własnej inicjatywy;
 8. zaangażowanie;
 9. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 10. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

2 lipca 2020

Od dnia- 1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie.
Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Link do strony internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-dla-utrzymujacych-stawy-hodowlane-wnioski-od-srody.html

Link do Facebooka Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego:

https://www.facebook.com/ZachodniopomorskiARiMR/photos/a.2061769240782466/2402989489993771/?type=3&theater

 

Czytaj więcej o: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków
Powiększ zdjęcie 500+

Informacja MGOPS w Tucznie

2 lipca 2020

UWAGA!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie przypomina, że  w przypadku  świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy trawa  do 31 maja 2021r.

 Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021r. – w przypadku wniosków składanych drogą papierową.

Prosimy w 2020r. nie składać nowych wniosków na świadczenie 500+ na dzieci, które mają ustalone prawo do tego świadczenia do 31 maja 2021r.

Czytaj więcej o: Informacja MGOPS w Tucznie

Ogłoszenie

30 czerwca 2020